אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

 פרק כ"א

  ההסבר הקצר לפרק כ"א

 

  • הביאור המורחב לפרק כ"א:

 

פרק כ"ב

  ההסבר הקצר לפרק כ"ב

 

  • הביאור המורחב לפרק כ"ב:

לפינות הקודמות >>