אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

 פרק כ"ט

  ההסבר הקצר לפרק כ"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק כ"ט:

 

פרק ל'

  ההסבר הקצר לפרק ל'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל':

לפינות הקודמות >>