אאא

בעקבות המצב הקשה כשהמגיפה הנוראה מתפשטת בכל מקום רח"ל ואף גבתה קורבנות רבנים ה"י, החליט הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר על קיום עצרת תפילה וזעקה. את העצרת תקיים היום (חמישי) המועצה הדתית ירושלים. 'כיכר השבת' יעביר בשידור חי את העצרת, אליה כל אחד יוכל להצטרך מביתו. 

כאמור, העצרת תתקיים היום, ערב ראש חודש אייר, ברחבה מיוחדת אל מול קוד הקודשים, שם ישתתפו מניין מתפללים שקיבלו על עצמם תענית. 

את התפילה יערוך הראשון לציון הגר"ש עמאר וישתתפו גדולי תורה וכאמור מספר מצומצם של מתפללים, כפי הוראות משרד הבריאות.

במכתב שפרסם אתמול הראשון לציון הוא קורא לציבור הרחב להקהל כל אחד בדרכים המותרות ולזעוק אל ה'.

המכתב המלא

"אחינו בני ישראל, עדיין הסכנה של המגפה הרעה מאיימת על העולם, ורבים חללים הפילה, ועצומים הרוגיה רח"ל, ולא זמן להחריש ולהתעלם ח"ו". פתח מרן הראש"ל את מכתבו.

"כתב הרמב"ם ז"ל בריש הלכות תענית שמי שמתעלם ותולה את זה בדרך המקרה הוא אכזרי.

ואנא אחינו בני ישראל חלילה לנו להתאכזר בעת ובעונה הזאת, אלא נקהל בדרכים המותרות ונשפוך שיחנו ומר רוחנו לפני ה' א-ל-הינו, ונקרא בכל עוז מקירות לבנו, לפני אבינו שבשמים כי לא כלו רחמיו". כתב הראשון לציון וקרא לעצרת תפילה ער"ח אייר ותענית.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"והן מחר הוא ערב ר"ח אייר שהוא יום כיפור קטן, ולדעת מרן הב"י בתחלת הלכות פסח מותר להתענות תענית יחידים, וע"כ אחינו הספרדים שמסוגלים להתענות, יקבלו עליהם תענית יחיד על תנאי במנחה היום (יום רביעי כ"ח ניסן). ומחר ער"ח יהיה יום תענית יחידים ותפלה לכל הציבור.

ואמנם האשכנזים היוצאים ביד רמ"א ע"ה, לא יצומו, אלא יתכנסו קהלות קהלות לתפלות ובקשת רחמים.

נשא לבנו אל כפים אל א-ל שבשמים, ועפעפינו יזלו מים, ושערי דמעה לא ננעלו, ויעלו זעקותינו ותעל שועתינו, לפני אבינו שבשמים, ויראה בצערנו ומצוקותינו, ויעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים, לרחם על עמו ועל עולמו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.

יתקיימו סליחות ומנחה בתענית בשעה 6:00 אחה"צ, וכל מנין יכוין עצמו ונתאחד כולנו בתפלה כלולה, לא-ל נורא עלילה, ויתקיים בנו הכתוב, והמגפה נעצרה. מיחל ומצפה לישועת ה' ברחמים". סיים הראשון לציון את מכתבו".