אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים. 

פרק ל"ה

 ההסבר הקצר לפרק ל"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ה:

 

פרק ל"ו

 ההסבר הקצר לפרק ל"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ו:

לפינות הקודמות >>