אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים. 

פרק ל"ז - חלק א':

 ההסבר הקצר לפרק ל"ז - חלק א'

 

פרק ל"ז - חלק ב':

 ההסבר הקצר לפרק ל"ז - חלק ב'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ז - חלק א':

 

  • ההסבר המורחב לפרק ל"ז - חלק ב':

 

פרק ל"ח

 ההסבר הקצר לפרק ל"ח

 

ההסבר המורחב לפרק ל"ח:

לפינות הקודמות >>