אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק מ"ג

 ההסבר הקצר לפרק מ"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ג:

 

פרק מ"ד

 ההסבר הקצר לפרק מ"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ד:

לפינות הקודמות >>