אאא

הממשלה אמורה לאשר הבוקר (שני), את המשך מעקב השב"כ לאיתור אנשים שהיו ליד חולי קורונה, באופן חוקי, כמובן שמדובר רק בשלב ראשון לקראת חקיקה מסודרת. זאת בעקבות דרישת בג"צ לעגן את הנושא בחוק בטענה כי מדובר ב"מדרון חלקלק" וכי לא ניתן להסמיך את שב"כ להמשיך ולבצע זאת ללא חוק מסודר.

ביום חמישי אישרה ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים בכנסת להמשיך באיכון שב"כ עד יום שלישי במסגרת המאמץ למגר את ההידבקות בנגיף קורונה מה שמצריך את הממשלה לפעול כבר היום לכיוון של חקיקה כדי שהמהלך יוכל להמשיך. יו"ר הוועדה ח"כ גבי אשכנזי אמר בתום הדיון כי הוא רואה בפעולות הממשלה התחלה של התנעת תהליך חקיקה, אך הוסיף כי קשה ללכת לחקיקה שתאפשר לשב"כ לבצע גם פעילות אחרת: "אני ממליץ להגביר את החקירות האפידמיולוגיות והבדיקות, שכן אנחנו מבינים שיש סיכון אבל נצטרך לחיות בשגרת קורונה בשנה הקרובה ולפיכך יש חשיבות להגברת החקירות האפידמיולוגיות ובחינת חלופות טכנולוגיות אחרות".

כזכור, בפסיקה של בג"ץ בשבוע שעבר קבע בית המשפט כי מ-30 באפריל "לא ניתן יהיה להסמיך את שב"כ לסייע בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ וכי ככל שמבקשת המדינה להמשיך ולהסתייע באמצעים המצויים בידי שב"כ, עליה לפעול לצורך עיגון הסמכה כזו בחקיקה ראשית. ככל שיותנע הליך חקיקה, ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף שלא יעלה על שבועות ספורים על מנת לאפשר את השלמתו של הליך זה".

כמו כן, בג"ץ הגביל את מעקב השב"כ אחר עיתונאים, כדי לשמור על חסיון מקורות: עיתונאי שאובחן כחולה קורונה יצטרך לתת את הסכמתו להעברת פרטיו לשב"כ, ותינתן לו האפשרות להתנגד לחשיפת המידע בפני שופט.