אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק מ"ה

 ההסבר הקצר לפרק מ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ה:

 

פרק מ"ו

 ההסבר הקצר לפרק מ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק מ"ו:

לפינות הקודמות >>