אאא

משרד החינוך, יחד עם משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי הגיעו היום (שני) להסכמות על הפעלת מערך ההסעות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד במתכונתו החדשה.

לאור ההחלטה החל ממחר ובאופן הדרגתי יוכלו תלמידי כיתות א, ב, ג, יא ו- יב בחינוך הרגיל וכן תלמידי החינוך המיוחד (הלומדים במוסדות החינוך המיוחד, בכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים והתלמידים המשולבים) להמשיך ולממש את זכותם לשירותי הסעה אל מוסדות החינוך.

ההסעות תינתנה לתלמידים שהוגדרו זכאים עוד טרם החל משבר נגיף הקורונה. והחזרה תעשה באופן הדרגתי כדי לאפשר לרשויות להיערך באופן ראוי להפעלה

מערך ההסעות יופעל בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, ובתוך כך, תכיל כל הסעה עד 50% ממספר הנוסעים המורשים להסעה, כפי שמופיע ברישיון הרכב. כמו-כן, תפעל ההסעה בהתאם לכללי הזהירות וההיגיינה.

במשרד החינוך הבהירו במענה לשאלת 'כיכר השבת' כי ההסעות יפעלו ללא חריגים, גם במוסדות החינוך החרדיים שחזרו ללמוד לפי הוראת הרבנים.