אאא

ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של הכנסת אישרה בשעה האחרונה (שלישי) להאריך את סמכות השב"כ לבצע איתור ואיכון של חולי קורונה, למשך שלושה שבועות נוספים.

מנתונים המתפרסמים בנושא, מתוך סקירה ששלח הצוות המשפטי לוועדה, עולה כי כשבעה אחוזים מבין מקבלי המסרונים - 5,516 בני אדם - אובחנו כחולי קורונה.

עוד צוין בדיון, כי ייתכן שחלק ממקבלי המסרונים היו נכנסים לבידוד ממילא, בעקבות החקירות האפידמיולוגיות, ולא בהכרח רק בעקבות האיכון הסלולרי שבוצע באמצעות השב"כ.

ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת אמר בוועדה, כי על אף שבעת הזו הנתונים טובים, הממשלה דווקא זקוקה עדיין לכלי שיאפשר פעילות כירורגית מהירה, שתקטע את שרשרת ההדבקה ותאפשר לאוכלוסייה להמשיך בחייה. "אין לנו חלופות זמינות מתאימות לצורך הזה, מלבד סגרים על אוכלוסיות", הסביר.

יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד אמר בדיון, כי המשמעות של הנתונים היא ש-93% מהאנשים שבוצע עליהם מעקב הם בעצם בריאים, וראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות פרופ' סיגל סדצקי השיבה לו, כי אותם שבעה אחוזים שאותרו באמצעות מעקב של שב"כ, מהווים שליש מסך החולים המאובחנים.