אאא

טלטלה בשוק הכשרות הספרדי: ל"כיכר השבת" נודע כי בימים האחרונים הוקם גוף כשרות חדש לציבור הספרדי בראשות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף: "חוסר ניכר שקיים בגוף כשרות הנוהג על פי פסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל".

שמו של הבד"צ יהיה: "יחווה דעת", בחותמת הודגש כי מדובר בבד"צ שנמצא בנשיאות הגר"ד יוסף והולך לפי פסקי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. הבד"צ יחל את עבודתו קודם בשחיטת עופות ובשר, כאשר הכוונה להיכנס בהמשך לשוק המזון והמסעדות.

מדובר בפעם הראשונה שהוקם גוף כשרות ספרדי בנשיאות אחד מבניו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מאז הוקמה כשרות 'בד"צ בית יוסף', שבראשות הרה"ג משה יוסף.

במעונו של הגר"ד יוסף אישרו ל"כיכר השבת" את הפרטים והסבירו כי ההחלטה להקים את הבד"צ נולדה "לנוכח החוסר הניכר שקיים זה מספר שנים בגוף כשרות הנוהג על פי פסקי מרן מאור הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל, על חומרותיו והידוריו הרבים.

"בנוסף להקפדות ולחומרות השונות שבד"צים רבים אחרים נוהגים בהם, כמו בדיקת צומת הגידין, הריאות, בוקא דאטמא, חיתוך כנפיים ועוד, שרובן אינן מעיקר הדין, הרי שבבד"צ 'יחוה דעת', מלבד כל אותן חומרות המקובלות שבוודאי יונהגו בכל תוקף, תהיה עיקר ההקפדה ושימת הלב על ענייני דאורייתא בסיסיים כ'בדיקת הסכינים' ו'השוחטים' יר"ש מומחים ובקיאים".

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי הגר"ד יוסף החליט להעמיד בראש צוות הפיקוח את הרב יורם בן סעדון, מבכירי מערך השחיטה ברבנות הראשית, המכהן כרב הראשי של משחטת הוד חפר.