אאא

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, אומר בראיון מיוחד ל'כיכר השבת', במלאות ה'שלושים' להסתלקותו, על זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל: "הוא השאיר את הצבא לא מוכן". את הראיון המלא נשדר במסגרת פרויקט מיוחד של ישי כהן במלאות ה-30 לפטירת הראש"ל.

"זה משבר", אמר הגר"ש בכאב: "הרבה גדולים הלכו, הרבה תלמידי חכמים, אבל הראשון לציון היה עמוד האש שהולך לפני המחנה, כמו שר צבא שנפל במלחמה; במלחמה שפרצה בעולם שר הצבא נפל, השאיר את הצבא לא מוכן. זה באמת כאב".

"ויותר אני אומר", הוסיף הראשל"צ בכאב: "הכאב כפול. לא רק שהפסדנו גברא רבא, אלא גם לא קיבל את הכבוד הראוי. אני בטוח שאם היה בימים כתיקונם, מאות אלפים היו באים להלוויה". 

"כשהתפללתי עליו שיתרפא, אמרתי: ריבונו של עולם, אם חלילה וחס נגזרה גזירה, שלא יהיה עכשיו, שנוכל לכבד. בעוונותינו, גם לזה לא זכינו".