אאא

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו יוצא במכתב לציבור בבקשה שלא לחגוג את ל"ג בעומר במדורות בחוץ כבכל שנה אלא להסתפק בהדלקת נר כל אחד בביתו ולשמור על ההנחיות בשל החשש להתפשטות נגיף הקורונה בימים אלו.

זהו נוסח המכתב המלא: 

"תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו"

אחד מן הימים הנשגבים במהלך השנה הוא יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. מאז תור הזהב בצפת עת עלו האר"י הקדוש ותלמידיו למירון, נתקבל מנהג זה ובמשך מאות שנים עולים רבים ביום זה לפקוד את קברו של רבי שמעון.

העליה לקברו כוללת גם הדלקת "מדורת אש" לכבוד התנא האלוקי זיע"א. על ענין ההדלקה נאמרו טעמים רבים, הן בדרך הנגלה והן בדרך הסוד. בספר הזוהר נכתב שבשעה שרבי שמעון ישב ולמד תורה, הייתה אש בוערת סביבו.

איתא בגמרא (סוכה מה ע"ב) דרבי שמעון אמר "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ורש"י מבאר "בזכותי אני סובל כל עוונותיהם ופוטרן מן הדין".

דווקא בימים אלו, שמידת הדין מתוחה ל"ע, זהו זמן מסוגל לבקש מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א שיפעל על מנת להפוך מידת הדין למידת הרחמים, ויום זה מסוגל הוא ביותר.

במצב הנוכחי, ההוראה היא לא לערוך מדורות אש, וזאת מפני חשש ח"ו של פיקוח נפש. מי שרואה מה קורה ברחבי תבל לעומת מה שקורה בארץ ישראל, רואה בעליל שעיני ה' אלוקינו נשואות אל עמו, ועלינו להמשיך ולנקוט בכל הזהירות הנדרשת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אין ספק שעיקר ההתדבקות עם הצדיק היא דרך תורתו, האש הייתה מסביב לתורתו אבל התורה היא שיצרה את האש. ולכך, ביום זה עלינו להדליק את פנימיות התורה שהיא הדבר החשוב ביותר, כפי שלימדנו התנא רבי שמעון שהיה דוגמא למסירות נפש לתורה ובמשך י"ג שנה ישב במערה כשהוא עמל ויגע בלימוד התורה. דווקא במצב זה, יש יכולת להתעלות בתורת רבי שמעון, להעמיק בסודותיה ולהתחבר אליו ע"י לימוד תורתו.

ולכן השנה כל אחד ידליק בביתו נר לזכרו של האי תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, והנר שידלק שהוא מבחינת "נר ה' נשמת אדם" בכוחו להדליק את נשמת האדם ולקרבו לאבינו שבשמיים.

אני חוזר וקורא לציבור שלמרות ההקלות שהתקבלו ונדמה שחזרנו לשגרה, עדיין קיימת חובה גמורה להמשיך להקפיד על הנחיות הבריאות בימים אלו.

לאור השמועות הכואבות אודות אחינו בני ישראל ברחבי העולם הזקוקים לישועה, מן הראוי כי נעתיר בתפילה - אנו יושבי ארץ הקודש - שהחולים יבריאו והבריאים לא יחלו. ונוסיף בסיומה של כל תפילה לומר "אחינו כל בית ישראל וכו'", וזכות הצדיק תגן עלינו ועל כלל ישראל והעולם כולו".