אאא

אבל בקהילת חסידי סאטמר לאחר שבשעות האחרונות נפטרה האישה החשובה מרת שרה וייס ע"ה לאחר שסבלה ממחלה קשה, בת 64 בפטירתה.

המנוחה נולדה להוריה לבית משפחת יוזעף, והיא נישאה להרב יוסף אלתר וייס זצ"ל, מי שהיה מקורב מאד לגאב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה אריה פריינד זצ"ל, שאף היה זה שהסמיך אותו לרבנות, ומחשובי חסידי סאטמר בירושלים, ובשנים האחרונות סבלה יסורים קשים אותם קיבלה באהבה.

המנוחה השאירה אחריה את בני משפחתה, וצאצאיה בהם את בנה ר' בן ציון וייס, מעסקני חסידות סאטמר בישראל.

הלווייתה תתקיים בשעה 16:00 בבית הלוויות שמגר להר המנוחות בירושלים, שם תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.