אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ס"ז 

 ההסבר הקצר לפרק ס"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ז: 

 

פרק ס"ח 

 ההסבר הקצר לפרק ס"ח - חלק א'
 ההסבר הקצר לפרק ס"ח - חלק ב'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ח: 

 

לפינות הקודמות >>