אאא

מדובר בסנונית ראשונה מתוך פרויקט שלם של לחני קודש עתיקים על זמירות שבת אשר הלחין סבו הרה"צ משה צבי דובלסקי ע"ה ואשר זכה לספוג הנכד אפרים חן עוד מימי ילדותו בבית הקטן והחם שברח' שמואל הנביא בירושלים עיה"ק.

"זו "הגירסא דינקותא" שלי",מטעים חן, "מעל ל- 12 לחנים בסגנונות שונים שאת חלקם הלחין סבי זצ"ל בעצמו, או שקיבלם מאביו ע"ה, והנקודה העיקרית שבהם היא הטעם של המוסיקה החסידית האמיתית, האותנטית, שחפה מכל קידמה אלקטרונית ושנושקת לסגנון הקלאסי האמיתי שיסודותיו בהולדת השירה החסידית המרגשת והייחודית".