אאא

יחד עם היכלי התורה ההולכים ונפתחים עם החזרה לשגרה בצל הקורונה, נפתחו ברחבי הארץ כוללי "רינה של תורה". כ- 350 אברכים העמלים בתורה מידי ערב בסניפי הכולל השונים, יחזרו לשקוד על תלמודם באופן מפוקח כפי ההנחיות.

עם החזרה הצפויה, ניגש הרב גדליה הוניגסברג, נכדו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לסביו, ושטח בפניו את השאלה כיצד לציין מאורע משמח זה. על פי התכנית בכל אחד מן הכוללים יתקיים לאחר הלימוד מאורע מצומצם של הודיה ושבח לרגל הזכות לחזור להיכלי התורה, אשר כפי שנוכחנו כולנו בתקופות האחרונות, אף היא לא מובנת מאליה. השאלה שנשאלה: האם במרכז האירוע, שיאמרו האברכים 'נשמת' או 'מזמור לתודה'?

למרבה ההפתעה, השיב נשיא הכוללים מרן שה"ת : "שילמדו ש"ס!".

לאור דבריו, נערכה תכנית מהירה בה חולקו מסכתות הש"ס ודפיהן בין מאות האברכים, אשר התחייבו לקחת על עצמם את הלימוד הנוסף כתוספת לימוד לסדרים, בבחינת מוסיף והולך מתוך הודיה וציון הזכות המיוחדת לחזור ללמוד בדיבוק חברים בתוככי היכלי התורה.

הלילה בשעה עשר וחצי, עם תום סדר הלימוד הראשון ולפני חלוקת הש"ס, נערך כעין מעמד הודיה בכל אחד מן הכוללים, כאשר בכל כולל נשא ראש הכולל בדבר השמחה הגדולה של האפשרות לקיים שבתי בבית ה' מצד אחד, ועל הזהירות הנדרשת עדיין למניעת הדבקות חלילה. הנהלת הכוללים נערכה במיוחד לספק לכלל מאות הלומדים כיבוד כיד המלך, באווירה של אחדות וקירוב לבבות אחרי תקופה ארוכה של לימוד טלפוני ומרחק פיזי עקב הקורונה.