אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ע"ה 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ה: 

 

פרק ע"ו 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ו: 

 

לפינות הקודמות >>