אאא

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, שנשא דברים בפני תלמידי הישיבה בברכפלד בעקבות חג מתן תורה, התייחס למצב עולם התורה שעבר שינויים היסטוריים בעקבות מגיפת הקורונה, ופרס את חשבון הנפש שלדבריו על כולנו לערוך כעת.

"צריך להתנזר מכל המכשירים שהשטן מנסה להחדיר" - היתה אחת ממסקנותיו של הגרא"י פינקל, המנהיג תחתיו אלפי תלמידים בישיבות מיר השונות.

וכך הוא פתח את דבריו: "אנחנו בתקופה של 'חשבון הנפש' עצום. אחרי שעזבנו לגמרי את כל התנאים שהיינו רגילים אליהם, כדי להתחיל לגמרי מחדש, שכחנו לגמרי מה התכלית בכל זה".

"כמה קורע לב לראות ישיבה, שלא פסקה ימיה גם בתקופות הקשות של ההיסטוריה, כשעכשיו היא סגורה ומסוגרת. אבל בתוך כל ההסתרה, רואים 'השגחה' מיוחדת: איך שבלי תנאים, ממשיכים ביתר עוז באמצעות הטלפונים".

ראש הישיבה תיאר: "גבר עלינו חסדו בארץ ישראל, ביחס לכל העולם - והכל עבור בני ישראל, עבור בני התורה. עכשיו אנחנו לא יכולים לחזור כמו קודם. חייבים שינוי מהותי. רימינו, עם כל מיני תירוצים של פרנסה וכו'? אז הקב"ה הראה לנו מי בעל הבית... למי הכסף, ועשה לנו שינוי שלא חלמנו שאנחנו מסוגלים אליו".

"שמונה מיליארד איש שינו את חייהם, אז וודאי מוטל עלינו לעשות משהו. הקב"ה החזיר אותנו לבתי כנסיות ובתי מדרשות., אבל דיין אי אפשר להרים את הראש ולהביט, מרוב בושה לאן הגענו, שספגנו מכה שכזו".

הגרא"י פינקלהוסיף: "אנחנו לא יודעים חשבונות שמים, ובוודאי הכל לטובה; יש שמחה גדולה, שיש המשך לתורה ושקיבלנו את התורה בישיבה, והיום הזה הדברים מקבלים משמעות, כאשר הקב"ה מנקה את עולמו מכל טינוף".

"עלינו לחזור למקור חיינו. אנחנו צריכים לחוש את החלל הנורא שנוצר. צריך להתנזר מכל מיני מכשירים שהשטן מנסה להחדיר, ודווקא בתקופה זו להיזהר לא להיכנס אליהם", סיים ראש הישיבה המפורסם את חשבון הנפש הנוקב בעקבות המגיפה.