אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק פ"א 

 ההסבר הקצר לפרק פ"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"א: 

 

פרק פ"ב 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"ב: 

 

לפינות הקודמות >>