אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יד' סיון תש"פ, שבת פרשת בהעלותך

בברכת שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 19:03, יציאה 20:23

תל אביב - כניסה 19:24, יציאה 20:26

מודיעין עילית - כניסה 19:23, יציאה 20:25

אלעד - כניסה 19:23, יציאה 20:25

בית שמש: כניסה 19:05, יציאה 20:26

חיפה - כניסה 19:17, יציאה 20:27

צפת - כניסה 19:23, יציאה 20:25

באר שבע - כניסה 19:22, יציאה 20:24

בעולם:

פריז - כניסה 21:31, יציאה 22:56

לונדון - כניסה 20:57, יציאה 22:27

ניו יורק - כניסה 20:06, יציאה 21:15

אומן - כניסה 20:39, יציאה 22:03