אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק פ"ה 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"ה: 

 

פרק פ"ו

 ההסבר הקצר לפרק פ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"ו: 

 

לפינות הקודמות >>