אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק פ"ז 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ"ז:  

 

פרק פ"ח 

 ההסבר הקצר לפרק פ"ח
  • ההסבר המורחב לפרק פ"ח:  

 

לפינות הקודמות >>