אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק צ"א  

 ההסבר הקצר לפרק צ"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"א:

 

פרק צ"ב 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ב:

 

לפינות הקודמות >>