אאא

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום (חמישי), כי חוות הדעת של מחלקות הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ויחד איתם גם המשנים ליועץ המשפטי לממשלה אינן מחייבות. לעומת זאת, רק חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה נותרה מחייבת.

עד עתה התערבו המשנים במקרים רבים וטענו כי חוות דעתם מחייבת, מכורח זה בשנה שעברה בוטלו הופעות נפרדות רבות שכוונו לציבור החרדי לאחר שהמשנה ליועמ"ש דינה זילבר טענה כי מדובר בהפרדה מגדרית שאסורה על פי החוק. 

בית המשפט, בראשות השופט המחוז, אלכסנדר רון פסק כי המשנים והמחלקה יכולים רק לייעץ בלבד ואין שום חובה לקבל את העצה.

הבסיס לפסיקה זו היא עתירתו של פעיל חברתי בשם גיא זומר לקבל את כלל חוות הדעת של מחלקת הייעוץ והחקיקה בטענה פשוטה, כי אם מדובר בחוות דעת מחייבות הרי הן צריכות להיות שקופות לציבור כמו כל הנחיה מנהלית חוקית אחרת.

בפרקליטות נאלצו להודות בתשובתם לעתירה כי חוות הדעת אינן מחייבות כלל על פי חוק, "(ההנחיות) משרטטות את גבולות הגזרה של הדין, או מתוות את מתחם הפעולה שבתוכו, בכפוף לעמידה בתנאיו, רשאית הרשות לפעול. חוות הדעת אינן מורות לבעל הסמכות כיצד לפעול בתוך מתחם האפשרויות התואם את הדין". 

השופט אלכסנדר רון אמר בהחלטתו, כי "די בשמה של המחלקה כדי ללמדנו אודות מהותה, ייעוץ וחקיקה", כתב. "ייעוץ ניתן לקבל וניתן שלא לקבל וככל שיש מקום לביקורת שיפוטית, ראוי לביקורת זו שתתמקד בהחלטה הקונקרטית לגופה, בדרך שבה התקבלה ולא בעצם הייעוץ, שפעמים עשוי להיות נכון יותר, ופעמים אחרות, עלול, אולי, להיות גם שגוי".

בדברי ההסבר לדחיית העתירה הסביר השופט רון כי הנחיות המחלקה אינן מחייבות, גם אם הן מוצגות כך ועל כן, אין חובה לפרסמן. "במידה רבה ניתן לומר שתפקידה של מחלקת יעוץ וחקיקה אינו אלא לתווך את החוק והפסיקה הידועים, ממילא, לכלל הציבור ולמשרדי הממשלה השונים. לא תמיד הגוף הביצועי המתאים חייב בכלל לקבל ומקבל את חוות דעתה של מחלקת יעוץ וחקיקה".

ההחלטה שהתקבלה מהווה פתח להתעלמות של רשויות ומשרדי ממשלה מחוות הדעת של משרד המשפטים, שבראשה עומדים המשנים ליועמ"ש שצברו כוח רב בשנים האחרונות וכעת הוא נלקח מהם במחי פסק דין אחד.