אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כח' סיון תש"פ, שבת פרשת קרח

בברכת שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 19:09, יציאה 20:29

תל אביב - כניסה 19:29, יציאה 20:31

מודיעין עילית - כניסה 19:28, יציאה 20:30

אלעד - כניסה 19:29, יציאה 20:31

בית שמש: כניסה 19:10, יציאה 20:31

חיפה - כניסה 19:23, יציאה 20:33

צפת - כניסה 19:29, יציאה 20:31

באר שבע - כניסה 19:27, יציאה 20:29

בעולם:

פריז - כניסה 21:39, יציאה 23:04

לונדון - כניסה 21:06, יציאה 22:37

ניו יורק - כניסה 20:12, יציאה 21:22

אומן - כניסה 20:47, יציאה 22:12