אאא

שמעתי מרבי אהרן מקהילת הקודש מז'בוז' שסיפר לרב קהילתנו: פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש נסע לקהילת הקודש ברוד, בלילה לפני שהגיע לקהילה הוא לן ביחד עם רבי צבי סופר בכפר שנמצא סמוך לקהילה.

בלילה התעורר רבי צבי סופר, מכיוון ששמע כיצד ברכיו של הבעל שם טוב הקדוש רועדות מחרדה עד כדי כך, שהם נוקשות זו בזו, וכל זה מחמת היראה.

שאל רבי צבי סופר את הבעל שם טוב הקדוש: על מה אתם כל כך חרדים?

סיפר לו הבעל שם טוב הקדוש: בא אלי רבי אחיה השילוני ושאל אותי:  מי יותר טוב, אתה או אברהם אבינו עליו השלום?

שאלתי אותו: מה זה מהות השאלה?

ענה לי רבי: כאשר אתה תבוא לקהילת הקודש ברוד, יעשו לך שם - כבוד גדול, אם ח"ו לא תתחזק, שלא לקבל את הכבוד שיתנו לך שם, תאבד את כל מה שהיה עד הנה, ונחרדתי עד מאוד.

כאשר הגיע הבעל שם טוב הקדוש לקהילת הקודש ברוד, הנגידים באו אליו לבושים במלבושי כבוד כדי להקביל פניו, ומה עשה הבעל שם טוב הקדוש, כדי שלא לקבל כבוד?

הוא ירד מהמרכבה, ביקש את סליחתם והתחיל לשחק עם הסוסים, ולנקות אותם, והחליק את שערותיהם והכה אותם בידיו, כדרך המשחקים עם הסוסים, והלך לשאוב מים מהבאר, והשקה אותם, ורק אח"כ, נתן להם שלום ונכנס ביחד איתם לעיירה.

ועתה דע לך, עד היכן מגעת יראת חטא של הבעל שום טוב הקדוש.

מאימרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אדם מקבל כבוד מהבריות, בשמים בודקים את מעשיו אם הוא ראוי לכבוד, ואם האדם לא בודק את מעשיו, וחוזר בתשובה, האנשים שנותנים לו כבוד, רק עושים לו רעה.

מה יעשה אדם חכם? מיד כאשר האדם רואה שהוא מקבל כבוד, יהרהר בתשובה ומפשפש במעשיו, וע"י ירוויח, שהאנשים שנתנו לו כבוד באמת עשו לו טובה גדולה, כי הם גרמו לו לבדוק את מעשיו, ולשוב בתשובה לה' יתברך.

אדם שבודק את מעשיו תדיר ומתקנם, זוכה להשלים ימיו ושנותיו, ומרגיש את נפלאותיו וחסדיו של ה' יתברך עליו (עפ"י רחמי האב אות לב).

יהי רצון שנזכה להרגיש את גודל חסדי ה' יתברך עלינו, ונעבוד אותו בשמחה ואהבה, אמן.