אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"א 

 ההסבר הקצר לפרק ק"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"א: 

 

פרק ק"ב 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ב: 

 

לפינות הקודמות >>