אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"ג 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ג: 

 

פרק ק"ד 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ד: 

 

לפינות הקודמות >>