אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ג

 ההסבר הקצר לפרק קי"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ג:  

 

פרק קי"ד

 ההסבר הקצר לפרק קי"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ד: 

 

לפינות הקודמות >>