אאא

לאחר שבועות ארוכים של בדיקת 438 החבורות שנשלחו אלינו בשיאו של גל ה'קורונה' הראשון, במסגרת מבצע "חבורה בכיכר", אתר 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, שמח לבשר על בני הישיבות, שעמלו בתורה הקדושה, שלחו 'חבורה' והעפילו למקומות הזוכים...

'תקופת הקורונה' מתאפיינת בקשיים רבים, משבר חובק-עולם זה שטרם היה כדוגמתו שינה סדרי בראשית וזעזע קשות את כלל המערכות השונות בארץ ובעולם כולו. העולם טרם חווה משבר גלובלי מסוג זה, וממילא ההכנה והתמודדות למצב בלתי-צפוי זה, מכל הבחינות, היו בניסוי וטעייה תוך כדי המשבר.  

גם עולם התורה ניצב בפני מצב שטרם ידענו דוגמתו. בתי הכנסת ובתי המדרש היו נעולים, קול התורה והתפילה דמם בהיכלות הגדולים של עולם התורה, עולם הישיבות לא פתח את 'זמן קיץ' וראשי הישיבות חיפשו וטיכסו עצה כיצד שייך לקיים לימודים סדירים ללא 'בית מדרש' של ממש. 

רעיונות שונים הועלו בזמנו. חלקם בוצעו ע"י מקצת מן הישיבות, ואילו הישיבות האחרות המתינו, ולבינתיים, הפעילו את הישיבות באמצעים שונים כדוגמת מרחב קולי וכדו'. 

'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם, זיהה את המצוקה הרבה בה היו נתונים חובשי ספסלי בית המדרש. המיית קול התורה וה'ריתחא דאורייתא' שחסרה הייתה בעולם הגיעה לאוזנינו ונגעה ללבנו, ויצאנו בפרוייקט חסר תקדים, "חבורה בכיכר". 

במסגרת הפרוייקט שלחו בחורי ישיבות גדולות ממיטב חידושיהם - "חבורות" - על המס' הנלמדת בישיבה, כאשר הובטחו פרסים כספיים לזוכים במקומות הראשונים.

הפרוייקט יצא לדרך בס"ד, ומלכתחילה לא ידענו מה תהיה מידת ההיענות של לומדי ועמלי התורה שיחי', בחורי הישיבות הגדולות.

אולם, כפי שכבר פורסם, הופתענו ובגדול. 

הופתענו מההיקף העצום, מהרמה, מהכתיבה הבהירה, ומעל הכל: מההשקעה ומהעמל גם בימים טרופים אילו, ומהדביקות בתורתנו הק' בכל עת ושעה. 

כל החבורות עברו לצוות בודקים שמנה שלושה תלמידי-חכמים בעלי שיעור-קומה, מכל חוגי עולם הישיבות. החבורות מוינו בסבלנות רבה ותוך שימת לב לכל חבורה וחבורה בפני עצמה ע"י כל הרבנים הבודקים. 

נציין, כי החבורות נשלחו לרבנים הבודקים ללא שמות, ואף ללא ציון שם הישיבה, זאת ע"מ שהבדיקה תהיה 'נקיה' ואובייקטיבית ככל שניתן. 

ב"ה ובשעה טובה, היום אנו מגיעים לגמר המיוחל. 

לאחר מיון כל החבורות, עלו כעשרים חבורות לשלב הגמר. עשרים חבורות אילו נבדקו ודורגו שוב ע"י כלל הרבנים הבודקים, ומתוכם בחרנו את החבורות שזכו לדירוג הכללי הגבוה ביותר למקומות הראשונים. 

בסיומה של מלאכת המיון נעזרנו אף באחד מגדולי הדור שליט"א שחיווה את דעתו בהכרעה על המקומות הראשונים. גאון זה הביע את התפעלותו וקורת רוחו, מהרמה הגבוהה, מעמל התורה, ומחיפוש נקודת האמת בסוגיא, שניכרת היטב מבין השיטין. 

ולסיום, כמה מלים מאתנו, אליכם כותבי החבורות עמלי התורה שיחי': 

ריגשתם אותנו במאוד. 

הוכחתם קבל עם ועולם את החוסן הפנימי של עולם התורה שאף רוח סערה לא תוכל לה. 

הוכחתם עד כמה הנכם דבקים בתורה ומוסרים את נפשכם ללימוד ועיון מעמיק גם בזמנים בהם אין 'סדרים' רגילים, וגם בימים בהם 'בית המדרש' עבר לבית ולקוי הטלפון. 

אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. 

לכו בכוחכם זה. המשיכו הלאה ביתר שאת וביתר עוז להאיר את עולם התורה, ללמוד וללמד, לדלות את צפונותיה של תורתנו הק' ולגלות את עמקי סודותיה. 

ועוד מספר מלים לשולחים שלא זכו: 

אחד הרבנים הבודקים שליט"א, הוא נכדו של אחד מגדולי הדור זצ"ל. הוא סיפר כי גם בכתבי סבו נמצאו דברים אותם הוא כתב בצעירותו שלא היה בהם 'לעלות על שולחן מלכים', ולמרות זאת בריבוי העמל וההשקעה, העפיל אותו גדול והיה לאחד מגדולי הדור זצ"ל, וכיום ספריו נלמדים ע"י כלל לומדי התורה בכל אתר ואתר. 

ב"ה, זכיתם להיות נמנים על 'לגיונו של מלך'. גם אם לא העפלתם למקומות הראשונים, אין בכך להמעיט כי הוא זה מהערכתנו ומהתפעלותנו העצומה מעמלכם הרב. 

הרבנים הבודקים, הביעו לאורך כל הדרך, את התפעלותם מכלל השולחים, מהרמה, מההיקף, מהליבון היסודי ומעצם ההשקעה הברוכה. ההחלטה על החבורות הנבחרות הייתה קשה מאוד, והיא דרשה שעות רבות של השקעה מצדם של הרבנים. מטיבה של תחרות אנו נאלצים לדרג 'חבורות', אולם - אצל היושב במרומים כולם שווים לטובה. וכל רגע של לימוד תורה ועמלה, ובפרט בימים קשים, מזכה אתכם בשכר אין-קץ שכל חללי עולם לא ישוו לו.

'כיכר השבת' האתר החרדי הגדול בעולם גאה ושמח על הזכות שנפלה בחלקו להגדיל תורה ולהאדירה. בתפילה ובתקווה שנזכה תמיד לקדש שם שמים ולהוסיף עוד בריבוי אורה של תורה בעולמינו, בכל עת ושעה.


רשימת הזוכים

מקום ראשון - 8,000 ש"ח

הפרס של המקום הראשון מתחלק לשני זוכים.

החבורה הראשונה, עוסקת בגדרי הנחלה דריב"ב בפרק 'יש נוחלין' בב"ב, מקיפה את גדרי ירושה וצוואה, וחלוקת נכסים ע"י המוריש. יש בה היקף של העניין מצד דיני ירושה והמסתעף. החבורה מתאפיינת בהיקף הנושא, בבהירות ובחידוש. 

החבורה השניה, עוסקת בגדרי קנין פרה לכפילא בסוגי' בריש המפקיד ובביאור שי' הרמב"ם בזה, והמסתעף ממנה בגדרי קנין פירות. החבורה מתאפיינת בבירור וליבון יסודי של הסוגיא וכל המסתעף ממנה. יש בה נקודת חידוש, חשבון ברור של כל פרטי הסוגיא, והיקף נכבד בכל המסתעף. בנוסף, הכותב מיטיב להגדיר בלשון בהירה את ההבדלים בין מהויות שונות של 'בעלות בממון'.

שתי החבורות שזכו במקום הראשון עלו על שולחנו של אחד מגדולי הדור שליט"א, שהתפעל מהם מאוד, והביע את קורת רוחו, מהרמה הגבוהה, מעמל התורה, ומחיפוש נקודת האמת בסוגיא, שניכר מבין השיטין.

מקום שני - 2,000 ש"ח

במקום השני זכה הבחור אלחנן דוד קרויזר מישיבת חברון, גבעת-מרדכי.

החבורה עוסקת בגדרי קנין קידושין, והיא מאופיינת בבהירות רבה, ובכתיבה קולחת. הנקודה המרכזית בחבורה זו היא הגדרה יסודית ומדוייקת של נקודת הקנין בקדושין, הן בחלקי ה'איסור' שבו והן בחלקיו המשפטיים.

מקום שלישי - 1,000 ש"ח כל אחד

למקום השלישי העפילו חמש חבורות, ואלו הם:

1. תוספת שבת ויו"ט
נכתבה ע"י אליעזר יהודה בנוביץ מישיבת 'נתיבות חכמה' (וולפסון)

החבורה עוסקת בגדרים ההלכתיים של תוספת שבת ויו"ט, בהגדרת זמן ה'תוספת' לעניין איסור מלאכה, תפילה ועוד. החבורה מתאפיינת בבירור יסודי של הנושא, ובסידור השיטות השונות בד' הראשונים בעניין.

2. גדר החזקה בשדה אילן
נכתבה ע"י הבחור מנחם מנדל אסולין מישיבת 'חב"ד' במגדל העמק

החבורה מתאפיינת בליבון יסודי של פשט הסוגיא בתחילת פרק חזקת הבתים. יש בה ליבון יסודי וייחודי של דברי רש"י והראשונים בעניין, תוך חישוב של כל פרטי הסוגיא הנוגעים לזה.

3. ברכה אחרונה על אכילת מאכל חלבי שנאכל בטעות אחר אכילת בשר
נכתבה ע"י הבחור נתנאל כהן מישיבת 'חכמת רחמים'

החבורה מתאפיינת בבירור יסודי של דין ברכת הנהנין לפני ואחרי אכילת מאכלת איסור ל"ע. יש בה היקף של שיטות הפוסקים בעניין, בירור הנושא, והגעה למסקנה ההלכתית לאור דברי הפוסקים. הכתיבה בהירה ומסודרת מאוד.

4. ביטול מיעוט הסכך ברוב אויר
נכתבה ע"י הבחור אבישי סבג מישיבת 'נתיבות חכמה' (וולפסון)

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

החבורה עוסקת בגדרי ביטול ברוב והמסתעף בביאור עניין ביטול מיעוט צל ברוב חמה בסוכה. החבורה מקיפה ובהירה וגם עוסקת בגדרים הכלליים של ביטול ברוב ועוד.

5. אם חמץ נחשב לדבר שיש לו מתירין
נכתבה ע"י הבחור מרדכי מורסיא (18) מישיבת 'קול תורה'

בחבורה יש בירור הלכתי מקיף בליבון שיטות הראשונים השונות בגדרי דשיל"מ לעניין חמץ. הבירור כולל את שיטות הראשונים השונות וכן בירור דעת מרן השו"ע והפוסקים בנושא. החבורה מתאפיינת בסדר ובבהירות ייחודית.  

נ.ב. הרבנים הבודקים עשו כל מאמץ ע"מ שלא תצא תקלה תחת ידם, עם זאת הם מצרפים את התנצלותם אם ח"ו יצאה שגגה תחת ידם. כמו כן, התנצלותנו על העיכוב בפרסום הזוכים עד לעת הזאת, שכן רבתה המלאכה תחת ידינו וידי הבודקים.