אאא

עם פתיחתם ושובם של בתי הכנסת ובתי המדרש למרכז החיים היהודיים, תוך שמירה על כללי הזהירות, גיבשה נשיאות 'ועידת רבני אירופה' תכנית רחבה לשיקום קהילות הקודש באירופה שבמרכזה 'קדושת החיים וזיכרון הנספים' בתקוה ובתפילה לבניינם המחודש של קהילות הקודש ובנין בית המקדש.

במהלך שלושת השבועות תקיים 'ועידת רבני אירופה' לרבני הקהילות סדרת שיעורים בהלכה, מחשבה ובאגדה בנושאים הנלמדים.

מי שיעבירו את השיעורים יהיו, גאב"ד אירופה הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי, נשיא הועידה ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, יו"ר הועדה המתמדת אב"ד ביה"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי והמנהל הרבני של הועידה, הגאון רבי משה לבל.

 גדולי הרבנים השתתפו במיזם הייחודי של אתר 'כיכר השבת' בשיתוף 'ועידת רבני אירופה' ומסרו שיעורי תורה

במכתב לרבני הקהילות מסביר הגר"פ גולדשמידט: "בימים אלה בהם אנו מבכים את החורבן האמיתי של בית אלוקנו, אנחנו מרגישים ומלווים בכאב את המכה האנושה שספגנו - שחלילה עלולה הייתה חלילה להמיט אסון על קהילות הקודש בעולם כולו ובמיוחד באירופה. במהלך התקופה בה נאלצנו לסגור את מרכז חיינו עשינו כל אשר לאל ידינו כדי לקיים את הקשר הרציף עם קהילותינו ובינינו הרבנים".

"כיום עלינו לשמוח על השיבה לבתי המדרש אך שומה עלינו וכפי שכתבו גדולי ישראל מרנן ורבנן לחזק בדקי הבית בנושאי קדושת בית הכנסת ובין אדם לחברו".

 

לא נשכח את המתים

הרב גולדשמידט לא שוכח את האסון ואומר: "כשבמקביל נזכור את אלו שנלקחו מאתנו ע"י נגיף הקורונה, בהם רבנים חשובים, ראשי קהל ועמודי תווך של קהילות רבות, בקביעת לימוד משניות בקהילות לעילוי נשמתם".

הרב גולדשמידט נואם (צילום: אלי איטקין)
הרב גולדשמידט נואם (צילום: אלי איטקין)

 

"כולנו חשים שזה צו השעה. ואנו תפילה ותקוה שבתוכנית השיבה לבתי הכנסת שגיבשנו חברי הנשיאות של הועידה נזכה לבניינן המחודש של קהילות הקודש ברחבי היבשת, ביתר שאת וביתר עוז ולמנף את הקשר שקיימנו ונזכה כולנו לראות בבניינו של בית חיינו בעיר הקודש והמקדש".

עליה בצמא לדברי תורה

הרב לבל אמר כי "ימי הקורונה חשפו תופעות מנוגדות. מחד גיסא, עקב סגירת בתי הכנסת היו יהודים שהתרחקו ויש לפעול להחזירם למקור חיותם היהודי".

משמאל, הרב לבל (צילום: אלי איטקין)
משמאל, הרב לבל (צילום: אלי איטקין)

 

"מאידך גיסא", מוסיף הרב לבל, "דווקא בימים של נעילת השערים, הורגש צמא אדיר ומספר המשתתפים בתפילות ותוכניות הלמידה מרחוק, היה גדול בהרבה ממספר המשתתפים הקבועים בחיי הקהילה ומוסדותיה בימים כתיקונם ועתה יש צורך לפלס מסילות לליבם ולהביאם לבתי הכנסת. זו המשימה שמוטלת לפתחה של הועידה לחדש את החיים יהודיים כקדם בכל רחבי היבשת"