אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קט"ו 

 ההסבר הקצר לפרק קט"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק קט"ו: 

 

פרק קט"ז 

 ההסבר הקצר לפרק קט"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק קט"ז: 

 

לפינות הקודמות >>