אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות ג' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ג'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ג': 

 

פרק קי"ט - אות ד' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ד'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ד': 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן