אאא

מסמך מרתק נחשף הערב (מוצאי שבת), ומעורר התרגשות והדים בחסידות חב"ד. מדובר במסמכים שנאספו לפני כיובל שנים, לצורך פרסום 'ספר החסידים'.

מנהל ספריית אגודת חסידי חב"ד הרב שלום דובער לוין, הסביר בהקדמה לאוסף שפורסם הערב כי מדובר באוסף של אלפי שאלונים, שבהם רשמו חסידי חב"ד את שמותיהם ואת שמות בני המשפחה, תאריך ומקום הלידה, ותקופת לימודם בישיבות חב"ד.

הרבי הריי"צ מליובאוויטש כתב כי "למזכרת נצחי לטובת אנ"ש שי' וגזע אנ"ש שי' בגשמיות וברוחניות, הנה נקבע ספר חסידים כללי אשר בו ירשמו בעזרת השם יתברך שמות כל אנ"ש שיחיו וגזע אנ"ש שיחיו וכל מחבבי תורה ומצוה יחיו למקומותם, לזכרון עולמי. ספר החסידים הכללי הוא ספר החיים אשר כל הנכתבים בו הנה בעזה"י שמותיהם יהי' נזכרים במועדים קבועים לרצון... לטובה ולברכה".

הרבי מליובאוויטש, עודד אף הוא את מילוי השאלונים, והורה למסתפקים כי באם יש להם צד בכך, הרי שהם חייבים במילוי המנשר.

אחד המסמכים שנחשפו, הם של רבי מאיר אבוחצירא, הבאבא מאיר זצוק"ל, בנו בכורו של סידנא באבא סאלי. במכתב, פירט בכתב ידו את שמו, שמות הוריו, רעייתו וילדיו.

המכתב של באבא מאיר (באדיבות ספריית חב''ד העולמית)
המכתב של באבא מאיר (באדיבות ספריית חב"ד העולמית)
הגדלה

בקטע בו צריך היה לספר על השתייכותו לחסידות חב"ד כתב, "התקשרות ידידותית מחו"ל".

יצוין כי חסידות חב"ד, הייתה פעילה מאוד באותם שנים במרוקו, תוניס ומדינות נוספות, לשם נשלחו על ידי האדמו"ר הריי"צ, וחתנו ממשיך דרכו הרבי מליובאוויטש, להקים מוסדות חינוך כתשובה לניסיונות תנועת ההשכלה לתקוע שם יתד.

מסמך נוסף שנחשף הערב, הוא של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רב העיר מגדל העמק - אז, עדיין "לומד ומנהל הכולל מגדל העמק", כעדותו.

המכתב של הגרי''ד גרוסמן (באדיבות ספריית חב''ד העולמית)
המכתב של הגרי"ד גרוסמן (באדיבות ספריית חב"ד העולמית)
הגדלה

הרב גרוסמן מפרט כי למד תקופה קצרה בישיבת תומכי תמימים בעיר לוד, ובהשתייכות לחסידות כתב: "יעזור השי"ת שאשתייך לחב"ד"...