אאא

ערב תשעה באב, היום בו מתאבלים אנו על חורבן בית מקדשנו, התייצב הגאון רבי אופיר מלכא באולפן 'כיכר השבת' לשו"ת מיוחד בהגשת ישי כהן, בו משיב הרב לכל השאלות הנוגעות לצום, בצל התפשטות נגיף ה'קורונה', בגינו שוהים אלפים בבידוד.

בין היתר מתייחס הרב לשאלה האם חולי קורונה חייבים לצום ומה הדין של מי שרק סובל מתסמינים - אך טרם נבדק. כמו כן מתייחס הרב לדינם של מעוברות ויולדות בצום זה, ולשאלות נוספות הנוגעות לצום.

מי שחלה בקורונה והבריא או מי שסובל מתסמינים אך לא קיבל תשובה חיובי, צריך לצום?

מי שאסור לו לצום, צריך לאכול לשיעורין? 

מי שאסור לו לצום, האם חייב בסעודה מפסקת?

האם יש בעיה הלכתית להשתמש באלכוג'ל בט' באב?

דין מקלחת לחולה קורונה ביום ט' באב

מניקה ויולדת, האם צריכות לצום בט' באב?

מעוברת, האם צריכה לצום ?

דברי סיום