אאא

הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, מפרסם מכתב חריף נגד פרסומים המצטטים אותו כי כביכול סיפר רבו, הגאון רבי יעקב רוזנטל זצ"ל, התיר את העליה להר הבית.

בפתח מכתבו כותב הראשון לציון: "שפת אמת תיכון לעד. זה עתה נודע לי שמפרסמים בשמי שאמרתי בשם מו"ר הגאון הגדול כמוהר"ר יעקב ניסן רוזנטל זללה"ה בעל משנת יעקב על כל הרמב"ם ז"ל. שהוא היה נכנס להר הבית. ובשביל להעמיד הדברים על תילם ולהסיר לזות שפתיים ולהסיר עיקשות פה, ששבים על הדברים כפעם בפעם ולא יתבוששו. ע"כ אפרסם הדברים בכתב בעה"ו".

בדבריו פירט הגר"ש עמאר את המעשה שהיה בכדי להוציא מלבם של הטועים בדבר: "והנה גופא דעובדא כך הוה, שבזמנו נדברו בעניין הכניסה להר הבית, ואמר לי שבצעירותו התלווה עם אביו הגאון הגדול רבי אברהם דוד רוזנטל ע"ה רבה של שערי חסד וחבר בית דינו של גאב"ד ירושלים רבי צבי פסח פרנק ע"ה וביחד הלכו עם הגרצ"פ ועלו לכניסה להר הבית, והגרצ"פ אמר להם שיש בכניסה מקום שע"פ המסורת היו עומדים שם ומביטים על הר הבית ומפילים תחינתם משם.

"ושאלתי את פי מו"ר ע"ה האם יש היום מי שיודע ובקיא במסורת הזאת, ואמר לי שכיום כבר אין מי שיודע את זה. ואמרתי למו"ר לאור זה, האם אני צריך לפרסם שיש איסור מוחלט להיכנס להר הבית, ואמר לי כן תפרסם את זה בלי שום חשש. וכן עשיתי אז, ומאז אני נאבק על זה בכל כוחי".

הראש"ל הוסיף: "וידעתי שאין בדברי אפילו כיהודה ועוד לקרא אבל מה אעשה שיש הקמים ומעיזים פניהם נגד כל גדולי הדורות אשר קטנם עבה ממותנינו ומכל העדות וכל החוגים אוסרים את הכניסה להר הבית בכל עוז ואין שום צד היתר חס ושלום".