אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות מ'  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות מ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות מ':  

 

פרק קי"ט - אות נ'  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות נ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות נ':   

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן