אאא

בפרק הראשון על טיולי בין הזמנים כתבנו על מסעו של הרבי ממנוקאטש שספר מסעות ירושלים נכתב כדי לסקר את המסע שנערך בשנת תר"ץ (1930).

בספר כתב ר' משה גולדשטיין על "הנסיעה הקדושה של אדמו"ר עם הסבא קדישא", למה כוונתו?!

אולי לציבור הגולשים הדבר חדש, אולם כל  גדלים על הסיפור המרעיש על כך שהרבי בעל ה"מנחת אלעזר" זי"ע עלה לארץ ישראל במיוחד כדי למנות את משיח צדקינו שיגאל את עם ישראל לגאולה הסופית.

לצורך כך, הרבי ממונקאטש נפגש עם "הסבא קדישא" - המקובל רבי שלמה אליעזר אלפנדרי וגילה לו שיש לו "אגרת סודית" מאבות אבותיו, שהוא הוא הראוי לכך להתגלות כמשיח צדקנו, והתחנן בפניו שיתגלה בפני עם ישראל.

סופה של היוזמה, שנכשלה. ולצער הדור כולו, המינוי נשתבש, והמשיח נפטר ועלה בסערה השמימה בטרם עת...

הדים לצער והיגון בשל המיועד להיות המשיח ז"ל, הובאו בספר מסעות ירושלים, בעמוד רמז, נכתב שלאחר פטירתו הפתאומית של הסבא: "רבינו שליט"א אחרי השריפה אשר שרף ה' הפיל את עצמו בפישוט ידיים ורגליים לארץ שם, וצווח בבכי זעקה גדולה ומרה, הוי! משיח אלקי יעקב! וכהנה נמס כל לב ורפו כל ידיים, הורידו דמעות כמים, והקולות עד לב השמים, וכמעט שנתעלף, ובקושי גדול העמדנו אותו מן הארץ, וקם על רגליו יעמדו במישור לאורך ימים ושנים טובות אמן".

הרבי ממונקאטש (צילום: מתוך ויקיפדיה)
הרבי ממונקאטש (צילום: מתוך ויקיפדיה)

וכן ראה בעמוד רס"ז הערה 5 שביו"ט א' דשבועות מיד לאחר פטירתו של הסבא, לפני האקדמות נשא האדמו"ר דרשה ואמר "פנה מנו משיח צדקינו... ואין מי לצדקנו וכו", על דברים אלו מציין רבי משה גולדשטיין נאמן ביתו, "וכל משכיל הבין הדברים". ובקונטרס "דברי קודש" נכתב בפירוש על הסבא הרב אלפנדרי: "ואם שבעונותינו נאבד ונסתלק משיח אלוקי יעקב שבדור הזה.."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וכן מובא בספר "אורות ממזרח" לסופר המוערך הרה"ח ר' אהרון סורסקי שכתב: "האדמו"ר גילה לרבי שלמה אליעזר שהוא נושא עמו אגרת סתרים שקיבל במורשה מאת חמיו הרבי מקומרנא, רבי יעקב משה ספרין, ובה כתוב שעיקר קירוב הגאולה תלוי בצדיק הדור - אם יגזור בכח התורה שיבוא משיח צדקינו. לפיכך, ביקש ממנו והפציר שיגזור, כי הוא הראוי לכך. אולם רבי שלמה אליעזר בענוותנותו השיב מיניה וביה, 'אינני צדיק'".

ראוי לציין שידוע שהסבא קדישא הרש"א אלפנדרי הוא צאצאו של בצלאל בן חור למטה יהודה, ואולי גם מחמת כך, ביקש הרבי ממונקאטש מהסבא להתגלות בתור משיח בן דוד.

בפרק הבא: האם המעשיה של מינוי המשיח בידי הרבי ממונקאטש, זויפה בידי ר' מוישה גולדשטיין?!

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]