אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגש באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

מידי שבוע, עוסק הרב יעקב סיני, מגיש התוכנית 'אליבא דהלכתא' ב'קול ברמה', בעניין הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ובנוסף – מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, ובו עוסק מרן באותו עניין, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע: לרגל ציון 70 שנה ליציאת מרן ממצרים (תש"י - תש"פ), ולקראת פרשת שופטים: איך יצא מרן למצרים נגד ציווי התורה "לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד"?


וגם: תיעוד מרתק של מרן מספר על הרבצת התורה וקורותיו באותם ימים: "סבלתי הרבה במצרים".