אאא

רשות התאגידים מודיעה היום (ראשון) כי הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשת פירוק נגד העמותה המפעילה את עיתון 'המודיע', בעקבות טענות לליקויים חמורים בהתנהלותה.

על פי הפרסום הרשמי של הרשות, בקשת הפירוק הוגשה על ידי רשם העמותות נגד עמותת הסתדרות אגודת ישראל, הוועד הפועל שהפעילה את עיתון המודיע, "בעקבות ליקויים חמורים בהתנהלותה".

במשך תקופה ארוכה, כך נטען, התעלמה העמותה מדרישות חוזרות של הרשם להמציא דו"חות מאוחדים עם חברת הבת, עיתון המודיע. בנוסף, מבדיקת הרשם עלה כי היא העבירה את מניות העיתון למנכ"ל אלעזר קנופף (חבר עמותה ומורשה חתימה בה) ולמחותנו חיים שכטר - ללא תמורה.

טענות הרשם נגד העמותה הן, כי קיים חשש כבד שהסיבה להתעלמות העמותה במשך שנים מפניות הרשם, היא כדי למנוע מהרשם אפשרות לפקח על כלל פעילות העמותה ועל קשריה עם חברת הבת.

המהלך נעשה, כך לפי החשד, "על מנת לחמוק מלהגיש דו"חות מאוחדים ועל מנת להבריח מניות חברת המודיע לגורמים פרטיים, בהם חבר עמותה ומורשה חתימה בה, המשמש בתפקיד מנכ"ל העיתון. כל זאת, תוך הסתרת התנהלותה החמורה של העמותה מהרשם ומהציבור".

"הימנעות ממתן מענה לדרישות הרשם ומהגשת דיווחים מאוחדים עם עיתון המודיע, כמו גם מניעת אפשרות פיקוח מצד הרשם, בנוסף להעברת נכס העמותה לחבר עמותה ולקרוב משפחתו - זאת ללא כל תמורה וללא קבלת הערכת שווי בזמן אמת - מה גם, שלא פורסם דבר מכירת העיתון ואם נבחנו הצעות אחרות לרכישתו, ועולה כי העמותה לא פעלה על מנת לקבל את התמורה המרבית ממכירתו - כל אלו מעלים חשש כבד לחלוקת רווחים אסורה לחבר עמותה ולקרוב משפחתו", נכתב.