אאא

לקראת פתיחת שנת הלימודים, אגף התנועה החל בפעילות מניעה והסברה בתחום רכבי ההסעות, המובילים את הילדים למסגרות החינוך ברחבי הארץ.

מטרת הפעילות, לבצע בדיקות ולאתר כלי רכב העלולים לסכן את הנוסעים, תוך העלאת המודעות בקרב הנהגים לטיפול בליקוי הבטיחות והתקינות.

במסגרת הפעילות שנערכה באזור ירושלים והסביבה, ביצעו שוטרי אגף התנועה בדיקות לכלי הרכב במערכת הבלמים, מערכת נעילת הדלתות, צמיגים, כסאות וחגורות בטיחות.

בנוסף, ניתן דגש לעניין השמירה על הוראות התקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות לעניין הובלת הילדים בצורה בטוחה.

במשטרה ציינו כי "אנו רואים חשיבות רבה בהפעלת רכבי ההסעות באופן בטיחותי ותקין, פעילות ההסברה לצד האכיפה תימשך במהלך כל השנה. קיימת חובה על הנהג והחברה לתחזק ולטפל היטב ברכבי ההסעות, שכן להם יש אחריות גדולה בהסעת ילדינו והובלתם ליעד בשלום ובבטחה".