אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות פ' 

  ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות פ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות פ':

 

פרק קי"ט - אות צ' 

  ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות צ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות צ': 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן