אאא

לאור מאמציהם של ראשי הישיבות, מרביצי התורה ומנהלי מוסדות החינוך לשמור על שגרת לימודים בצל שגרת ה'קורונה', ביקש מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לחזקם ולהודות להם.

"אשרי חלקם של מרביצי התורה שבזכותם לא פסקה ישיבה מארצנו", אמר הגר"ח במענה לשאלות של מרביצי התורה, והוסיף כי "עלינו להוסיף חיזוק בהיכלי התורה והחינוך".

שר התורה הוסיף ואמר כי "אסור להקל ראש ולמהר להכניס את התלמידים לבידוד, לא ליחידים וכל-שכן שלא לרבים", והסביר כי זה "דבר שיכול לגרום לביטול בית המדרש ח"ו".

בדבריו הדגיש הגר"ח קנייבסקי כי החובה מוטלת על ראשי הישיבות לאפשר את הלימוד בישיבות באופן שאין בו סכנה.

בתוך כך, השיב מרן שר התורה בימים אלו על כמה שאלות בעניני דיומא. כמה מהשואלים ביקשו לברר בעניין 'ברכת החודש', שימים אלו הם הזמן האחרון לאמירת הברכה בחודש אלול: "האם מי שנמצא בבידוד יברך אותה בעת ששוהה בביתו מהחלון ושלא תחת כיפת השמים, או שימתין לזמן שמסתיים הבידוד שלו?", והשיב הגר"ח: "זריזין מקדימין".

במענה לשאלות גבאי בתי הכנסיות לקראת הימים הנוראים, אם ראוי לסגור את עזרת הנשים על מנת לאפשר הגדלת מקום התפילה בעזרת הגברים, השיב שר התורה: "לא, התפילה שלהם חשובה וצריכים אותה" והורה למצוא פתרונות אחרים כדי להתפלל בלא חשש סכנה.