אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קכ"ב 

  ההסבר הקצר לפרק קכ"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק קכ"ב: 

 

פרק קכ"ג 

  ההסבר הקצר לפרק קכ"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק קכ"ג:  

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן