אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קכ"ד 

 ההסבר הקצר לפרק קכ"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק קכ"ד:  

 

פרק קכ"ה

 ההסבר הקצר לפרק קכ"ה
  • ההסבר המורחב לפרק קכ"ה:   

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן