אאא

הוראה דרמטית של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, לפיה אדם שנמצא ללא מסכה בבית הכנסת ניתן להלשין עליו למשטרה. הרב זילברשטיין אף התבטא בחריפות כי אדם שצעק על חברו בגין אי חבישת מסכה, לא צריך לבקש ממנו מחילה: "צעקה לא מספיקה, הוא צריך משטרה".

וכך שאל אברך את הרב זילברשטיין: "אני מתפלל בבית הכנסת 'ביאלה' - יש חצי בלי מסכה והחצי השני כמעט כולם עם מסכה. היום הגיע יהודי, לא יודע אם הוא מאה או תשעים אחוז, בלי מסכה, אמרתי לו 'תלך לשם, אל תשב פה'. הוא התקרב אליי, אמרתי לו 'לך מפה, תחזור לשם'. צעקתי לכולם כמה יהודים צריכים למות כדי לשמור".

היהודי המשיך לתאר את שקרה וביקש את הוראתו של הרב זילברשטיין: "אחרי התפילה הגיע מישהו מאלו שלא שומרים כלום, ותהה 'איך פגעת ביהודי? אתה צריך לבקש מחילה' השאלה אל הרב אם הייתי בסדר?".

הרב זילברשטיין, הפתיע והשיב: "היית קצת לא בסדר. במקרה כזה צריכים לקרוא למשטרה. אתה לא קראת למשטרה ואתה לא היית בסדר. רבי עקיבא איגר אומר לקרוא למשטרה, הצעקה לא מועילה".

האברך הוסיף ושאל: "צריך לבקש מחילה?".

הרב זילברשטיין: "העבירה הכי גדולה זה לבקש מחילה, חס ושלום".

אברך: "בבניין שלי יש מלא שלא שומרים, אפשר לעשות משהו?".

הרב זילברשטיין: "אין לך מה לעשות אתם".

אברך: "בחו"ל המשטרה היא של גויים, השאלה אם בבית הכנסת בחו"ל גם צריכים לקרוא למשטרה?".

הרב זילברשטיין: "אצל רבי עקיבא אגר שהיה בחו"ל עם משטרה לא יהודים, אמר לקרוא למשטרה".