אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, ח' תשרי תש"פ, שבת פרשת האזינו-שובה

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 17:56, יציאה 19:07

תל אביב - כניסה 18:11, יציאה 19:09

מודיעין עילית - כניסה 18:05, יציאה 19:08

אלעד - כניסה 18:04, יציאה 19:08

בית שמש: כניסה 17:54, יציאה 19:08

חיפה - כניסה 18:02, יציאה 19:08

צפת - כניסה 18:05, יציאה 19:06

באר שבע - כניסה 18:03, יציאה 19:08

בעולם:

פריז - כניסה 19:23, יציאה 20:27

לונדון - כניסה 18:35, יציאה 19:39

ניו יורק - כניסה 18:29, יציאה 19:26

אומן - כניסה 18:32, יציאה 19:35