אאא

התקנות החדשות עדיין לא אושרו בכנסת - בשל המחלוקת בקואליציה, אך בשעה 14:00 (שישי) ישראל נכנסה לסגר מלא, שיימשך, לכל הפחות - עד מוצאי חג שמחת תורה.

שערי בתי הכנסת - ננעלו ויפתחו רק לתפילות יום בכיפורים, לפי המתווה החדש שפורסם. כמו כן, השווקים נסגרו ועשרו מחסומים של המשטרה נפרסו בצירים המרכזיים ברחבי הארץ.

הממשלה החליטה לאשר את פעילותם של מקומות עבודה רבים במגזר הפרטי, בדומה לסגר שהיה בחודש ניסן. חוק הסגר, עבר אמש בקריאה ראשונה בכנסת אך נתקע בדיוני ועדת החוקה שהתפזרה מבלי לקדם את החוק להצבעה בקריאה שניה ושלישית.

בעקבות כך הודיע שר הבריאות יולי אדלשטיין כי החליט להביא לאישור הממשלה תקנות לשעת חירום שיהיה בכוחן להגביל התקהלות עד לחקיקת החוק בכנסת שבוע הבא, זאת בהסתמך על חוות דעת רפואית הקובעת כי חלה סכנה בהתקהלות ועקב העובדה כי מלאכת החקיקה לא תסתיים היום.

"מול עיניי נמצאת לפני הכל בריאות הציבור. לא אאפשר סיכון חיי אדם בהתקהלויות בכלל ולא בהפגנות ולא בבתי הכנסת", אמר שר הבריאות.

במסגרת הסגר הכללי נאסר לצאת למרחק של יותר מקילומטר מהבית, למעט במקרים שהוחרגו לכך. ראו בטבלה המצורפת.

בנוסף, נאסרה התקהלות של יותר מ-20 איש בשטחים פתוחים ובתוך מבנה סגור הותרה התכנסות של עד עשרה אנשים. יציאה לצורך עבודה מותרת - רק במקומות עבודה שהוגדרו כחיוניים.

החנויות שיישארו פתוחות למרות הסגר הן חנויות מזון, בתי מרקחת, אופטיקה, מוצרי היגיינה, מוצרי תחזוקה לבית, מכבסות, מוצרי חשמל ומוצרי תקשורת.

לפי ההנחיות החדשות, כאמור, בתי הכנסת נסגרו ונאסרה התפילה בתוך מקומות סגורים, כך שהמניינים יתקיימו רק במקומות פתוחים ובהשתתפות של עד 20 איש, ובמרחק של קילומטר מהבית.

בתי הכנסת ייפתחו רק לתפילות יום הכיפורים, והתפילה בהן תתאפשר לפי המתווה המיוחד שגובש. בעלי תפילה שקיבלו את אישור המשרד לשירותי דת יוכלו להשתמש באישור גם ביום הכיפורים.

כמו כן, לקראת יום כיפור וחג הסוכות ניתן יהיה לצאת לצורך מנהג הכפרות או לצורך רכישת ארבעת המינים ומוצרים לסוכה. וכן יהיה מותר לפתוח מקומות לצורך מכירת הדברים הללו.

הבוקר, קבינט הקורונה אישר במשאל טלפוני את התקנות המגבילות את הפעילות במקומות העבודה החל מה-25.9 בשעה 14:00, זאת בהמשך לסגר עליו הוחלט בממשלה במטרה לעצור את התפשטות נגיף הקורונה.

התקנות קובעות כי החל מהיום (25.9.20) ועד ליום ה-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט מקומות העבודה הבאים:

1. חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.

2. חברות העוסקות בעבודות תשתית בכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.

3. תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות- עד 60% ממצבת כוח האדם.

4. מפעל למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.

5. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

6. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.

7. מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.

8. עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020.

9. הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

10. מגזר פיננסי- כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

11. רשות לניירות ערך.

12. רשויות ניקוז.

13. נמלים ותחנות הסגר בנמלים.

14. פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.

15. הביטוח הלאומי.

16. יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א- 2011, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א- 2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

17. שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

18. מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.

19. הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.

20. מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.

21. מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.

22. פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

23. מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיסית.

24. בריאות- משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.

25. מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.

26. מפעל תומך ביטחון - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.

27. וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

על מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, חלה החובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), הוצב שילוט במקום בולט בנושא והמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה.