אאא

בשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים  השתתף פרופסור דוד שטרית, מהמומחים לענייני הקורונה, בכדי להביא את הצד הרפואי בפני הראשון לציון ועל פי דבריו פסק הגר"ש עמאר בשאלה האם חולי קורונה יצומו ביום כיפור.

בדבריו פתח הראשון לציון "בקשתי ממנו לבוא למרות טרדותיו כי יש הרבה שאלות בענין זה. יש כאלה עם תסמינים ויש כאלה בלי, ויש כאלה רק חלשים. כל אחד לפי ענינו. השאלה לאנשים האלה באיזה דרגה הם והאם חייבים לאכול והאם רק בשיעורים". 

פרופסור שטרית בדבריו העלה את הצדדים והבעיות הרפואיות שיכולים להיווצר מהצום הן אצל בעלי מחלות רקע והן אצל צעירים.

לאחר דבריו פסק הראשון לציון כי על אדם שהוא צעיר ואין לו מחלות רקע יצום רגיל. הגרש"מ עמאר הוסיף, "אבל אני אומר שישכב כמה שיכול ויתפלל בנחת וישוב הדעת בלי התאמצות גדולה. אבל אם יש לו חום גדול, או שיעול אז יאכל לשיעורים כל 10 דק' כל שלושים גרם, ומים פחות מארבעים גרם, כל פעם כשמרגיש צורך".

 מתוך השיעור השבועי

על אנשים מבוגרים פסק: "אנשים מבוגרים מגיל 65 ומעלה ויש להם שיעול חום או בעיות נשימה יאכלו רגיל. עדיף יחללו כיפור אחד וישמרו כיפור הרבה במהלך חייהם. אבל צעיר גם למטה מגיל זה אם יש לו חום או שיעול יאכל לשיעורים".

בדבריו סיפר הראשון לציון על מגיפות שהיו מלפני שנים רבות ורבים לא צמו בגלל המגיפה. "בזמן שהיה חולי. היו גדולי עולם שעשו קידוש בבית כנסת. אבי ע"ה סיפר לפני מאה שנה היה במרוקו מחלה שרבים חללים הפילה ואז חייבו את כולם לאכול. אין מה לעשות, ה' יצילנו מהמצב הזה. גם זה מצב לא פשוט. אנחנו שומעים מידי פעם על אנשים בעיקר המבוגרים. צריך להזהר מאד, להרבות בתפילות. לא לוותר על תפילות. אבינו מלכנו תעצור את המגיפה הנוראה הזאת". 

כמו כן, הגרש"מ עמאר התייחס לשאלה האם מותר ליטול ג'ל חיטוי ביום כיפור על כל הידיים ועל כך פסק שמותר: "שאלו אותי האם לעשות ג'ל על כל הידים או רק באצבעות מותר. והשבתי שזה לא רחיצה זה חיטוי. הידיים תמיד ממשמשים לפעמים נוגע ביד, באצבע, אין בזה איסור".